Lumineus
helena klein.jpg

Brabantse kloosterverhalen

Brabantse kloosterverhalen

 

Samen met Stichting Verhalis is Lumineus in 2008 gestart met het vastleggen van een serie kloosterverhalen voor volgende generaties. In deze korte films worden herinneringen en levensverhalen van kloosterlingen verbeeld. De verhalen geven een kleurrijk beeld van het kloosterleven, zoals dat de afgelopen eeuw in Nederland en Vlaanderen is beleefd door kloosterlingen van diverse ordes en congregaties. Deze verhalen maken deel uit van een snel verdwijnende of veranderende katholieke identiteit.

De hele serie kunt u hier zien.

Deze serie is tot stand gekomen met subsidies van de Provincie Noord Brabant, Prins Bernard Cultuurfonds, het PIN (fonds van de KNR), de Carmelitessen uit Oirschot, Schatten van Brabant en Stadsmuseum Tilburg.

 

regie: diverse filmmakers 
productie: Stichting Verhalis

vanaf 2008